BASISBOODSCHAP

Thuis zou de veiligste plek moeten zijn die je kent. Toch is dat voor velen in onze maatschappij niet het geval, want één op vijf vrouwen en één op zeven mannen maakt ooit fysiek of niet-fysiek partnergeweld mee. Je plaats op de sociale ladder, je opleidingsniveau of je leeftijd geven geen vrijgeleide. Maar als het iedereen kan overkomen, wat kun je dan doen om niet in een gewelddadige relatie te stappen of om tijdig en veilig te vertrekken? Wat doe je als buitenstaander? Waar vind je hulp? Partnergeweld roept zeer veel vragen op, maar er zijn ook antwoorden.

Gebaseerd op mijn ervaring van 20 jaar partnergeweld geef ik tijdens mijn lezingen overzichtelijke informatie over wat het verschil is tussen situationeel partnergeweld en intiem terrorisme, welke soorten geweld er binnen een relatie bestaan behalve fysiek geweld, de eerste tekenen van misbruik die je als slachtoffer zowel bij jezelf als bij de dader kan leren opmerken, de verschillende signalen die je als buitenstaander zou moeten opvangen, inzichten in belangrijke strategieën die een pleger gebruikt, wat narcisme écht is, hoe je veilig kan vertrekken, welke hulp voorhanden is, wat je als buitenstaander beter wél of net níet doet als je partnergeweld vermoedt, enz.

Mijn authentieke -maar niet unieke- verhaal gaat echter niet alleen over huiselijk geweld, maar ook over de moed, de kracht en het doorzettingsvermogen die je in jezelf kunt vinden, over het licht aan het einde van de donkere tunnel, over hoe je na partnergeweld je leven opnieuw kan opbouwen en over hoe je van je ervaringen iets positiefs kan maken.

DOEL

Mijn doel is het in brede sociale kringen bespreekbaar maken van dit thema door het taboe en de schaamte errond te doorbreken. Daarnaast wil ik informatie geven over de diverse gezichten van partnergeweld, hoe je hulp kan zoeken of hoe je hulp kan bieden.

VORM

Lezingen kunnen op mijn eentje gebracht worden, maar ook met een interviewer of moderator in het geval van een panelgesprek. Op het einde houd ik graag wat tijd over voor vragen vanuit het publiek.

DOELPUBLIEK

Mijn lezingen zijn bestemd voor :

  • iedereen die slachtoffer is (geweest) van partnergeweld en nood heeft aan erkenning, herkenning, verwerking, en ontsnapping
  • iedereen die inzicht wil verwerven in de diverse mechanismen van geweld
  • professionele hulpverleners
  • organisaties die hulp bieden aan slachtoffers
  • iedereen die getuige is of kan zijn van intrafamiliaal geweld, waaronder familie en vrienden.

LOCATIE

Ik geef lezingen in bibliotheken, boekhandels, leesclubs, allerlei organisaties en op literaire manifestaties.

CORONA-VEILIG

Ik houd het altijd corona-veilit. Ik organiseer op aanvraag ook één-op-één signeersessies met een voorbehouden tijd voor elke bezoeker. Hierbij respecteren we een veilige afstand, gebruiken we een mondmasker en zorg ik voor een doorzichtig, beschermend paneel.

PRIJZEN

Voor boekhandels: gratis

Voor alle andere: 190 euro + terugbetaling van het vervoersticket of een kilometervergoeding van 0,37 euro per km

CONTACT OPNEMEN

Je kan me mailen via alsliefdeoverlevenwordt@gmail.com of elke werkdag bellen tussen 10u en 18u op het nummer 0473 19 10 98. Als ik niet bereikbaar ben, spreek dan je naam en telefoonnummer in en ik bel je zo snel mogelijk terug.