(Informatie over hulpbronnen in Nederland volgt.)

 

Wanneer je partner geweld of dwang gebruikt, zoek dan hulp bij familie, vrienden, iemand in je omgeving of je huisarts. Die kan je verder doorverwijzen naar gepaste hulp.

In geval van nood, bel de politie op het nummer 101.

Voor dringende medische hulp, bel de hulpdiensten op het nummer 112.

Voorts is er heel wat andere hulp voorhanden. Hieronder volgt een kort overzicht van telefonische hulpverlening, diensten voor slachtofferhulp, crisisopvangcentra, politionele en gerechtelijke diensten, enz.

 

TELEFONISCHE HULPVERLENING

1712

1712 is gratis en anoniem. Het nummer verschijnt niet op je telefoonrekening. Je kan er elke werkdag van 9.00 uur tot 18.00 uur als slachtoffer, getuige of dader terecht met vragen over elke vorm van geweld of misbruik. Daarnaast kan je anoniem chatten of een e-mail sturen.

Een professionele hulpverlener luistert dan naar jouw verhaal, geeft je informatie en advies en kan je doorverwijzen naar de juiste hulpverlening zoals een therapeut, een vluchthuis, crisisopvang, schuldbemiddeling of behandeling van middelenmisbruik. Je krijgt er ook informatie over hulpverlening, politie en justitie. 1712 geeft advies, maar de beslissing blijft in jouw handen, tenzij je in gevaar bent.

Voorts werkt 1712 samen met de Centra voor Algemeen Welzijnswerk (CAW’s) en de Vertrouwenscentra Kindermishandeling.

1712 Algemene informatie

Bel, chat of mail gratis met 1712

 

 Tele-Onthaal 106

Tele-Onthaal is 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 gratis en anoniem bereikbaar voor iedereen die nood heeft aan een gesprek. Het nummer verschijnt niet op je telefoonrekening. Anoniem chatten kan ook.

Bel of chat gratis met 106

 

Awel de kinder- en jongerentelefoon (nummer 102)

Ben je tussen 6 en 25 jaar? Dan kan je Awel gratis en anoniem van 16 uur tot 22 uur bellen, behalve op zon- en feestdagen. Op woensdag en zaterdag kan je al vanaf 14u bellen. Je hoeft niet te vertellen wie je bent, je telefoonnummer verschijnt niet op je telefoon en je gesprek komt niet op de telefoonrekening.

Let wel op: via de ‘redial’-toets op de telefoon kunnen je ouders achterhalen naar welke nummers je belde. Als niemand mag weten dat je met Awel contact opnam, zoek dan eerst uit hoe je telefoonnummers uit het geheugen kan wissen. Je kan ook chatten of mailen via brievenbus@awel.be.

Algemene informatie

Bel, chat of mail met Awel

Kinderen en geweld

 

DIENSTEN VOOR SLACHTOFFERHULP

 Algemene informatie over slachtofferzorg

Ketensamenwerking (video 1)

Ketensamenwerking (video 2)

Centra Algemeen Welzijnswerk (CAWs)

De CAW’s in Vlaanderen en Brussel bieden hulp aan kinderen, jongeren en volwassenen. Ze proberen het geweld te stoppen en zorgen voor verdere opvolging. De gesprekken zijn gratis en vertrouwelijk, en kunnen telefonisch of persoonlijk bij jou thuis of ergens in je buurt plaatsvinden.

Aanmeldingen voor hulpverlening (zowel ambulant als residentieel) gaan altijd via het algemeen onthaal van CAW, JAC’s of crisisteams. Vraagverheldering gebeurt altijd eerst daar om daarna toeleiding te doen naar de meest gepaste hulp. Het is erg belangrijk om de snel de stap naar het algemeen onthaal te zetten.

De CAW’s zorgen voor eerste hulp, psycho-sociale begeleiding, emotionele ondersteuning en begeleiding voor alle betrokkenen, nabestaanden en getuigen. Daarnaast staan ze je administratief bij door je bijvoorbeeld in contact te brengen met gepaste diensten zoals slachtofferonthaal, verzekeringen, mutualiteiten, advocaten,…. Ze geven ook juridische informatie / advies over je rechten en bemiddelen met bijvoorbeeld de verzekering, politionele en gerechtelijke instanties, de medische wereld, eventueel de dader, enz.

Daarnaast is er hulp mogelijk in de vorm van begeleidingstrajecten, crisishulp of opvang in een vluchthuis of een opvangcentrum van het CAW. Ze zetten steeds de minst ingrijpende vorm van hulpverlening in.

Voor meer informatie, surf naar www.caw.be of bel 0800 13 500.

 CAWs via Facebook

 

Zorgcentra na Seksueel Geweld (ZSG)

Slachtoffers van seksueel geweld, zoals verkrachting of aanranding, kunnen dag en nacht terecht in een Zorgcentrum na Seksueel Geweld (ZSG). Deze centra in onderstaande ziekenhuizen bieden slachtoffers alle mogelijke hulp op één locatie: medische en psychische zorg, een eerste sporenonderzoek en, voor wie dat wil, hulp bij de politieaangifte.

Er is een centrum in: UZ Gent, UMC Sint-Pieter in Brussel en UMC/CHU Luik.

Algemene informatie over de Zorgcentra na Seksueel geweld

Zorgcentrum Gent

Zorgcentrum Brussel

Zorgcentrum Luik

 

Centrum Geestelijke Gezondheidszorg (CGG)

Het CGG biedt gespecialiseerde hulpverlening door middel van gesprekken met een psycholoog of psychotherapeut. Ook daders kunnen hier terecht.

Algemene informatie over CGG

 

Veilig thuis/Family Justice Center

Veilig Thuis is een samenwerkingsvorm tussen diensten met als doel intra familiaal geweld te stoppen en verdere escalatie te voorkomen. Vaste partners zijn politie, parket, Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW), jeugdbescherming, OCMW, … Elke regio vult het aanbod in, afhankelijk van de noden en de mogelijkheden. Dit kan bijvoorbeeld een Family Justice Center en/of een ketenaanpak zijn. In het Family Justice Center zijn verschillende diensten gevestigd op één plek. Op die manier kunnen slachtoffers een betere, gecoördineerde dienstverlening krijgen.

Meer informatie over Veilig thuis

Family Justice Centers in Europe (video)

 

Vertrouwenscentrum kindermishandeling

Het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling biedt gratis hulp bij kindermishandeling, seksueel misbruik en/of verwaarlozing. In elke provincie en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is er een Vertrouwenscentrum. Elk team is multidisciplinair samengesteld (medische, psychologische / pedagogische en sociale hulp).

Vertrouwenscentrum kindermishandeling

 

Nu praat ik erover

Ben je minderjarig en heb je vragen over seksueel misbruik? Word je seksueel lastig gevallen? Word je vaak uitgescholden? Is er iemand die je fysiek pijn doet? Ken je iemand met zo’n probleem? Contacteer Nu praat ik erover.

Contacteer Nu praat ik erover

 

CRISISCENTRA

Vluchthuizen voor vrouwen

Crisisteams bieden ambulante crisishulp en residentiële crisisopvang voor zowel mannen als vrouwen.

Vluchthuizen met anoniem adres of beveiligde opvang bieden opvang aan een meerderjarig individu/gezinssysteem dat geconfronteerd wordt met intra familiaal geweld (lichamelijk, psychisch of seksueel) en hiervoor nood heeft aan beveiligde opvang.

In Vlaanderen zijn er vijf vluchthuizen met een anoniem adres (Leuven, Hasselt, Herentals, Mechelen, Gent en Roeselare) en één beveiligde opvang in Turnhout. In elke regio is er opvang zonder anoniem adres. Dit zijn opvangcentra voor situaties van familiaal geweld die ook behoefte hebben aan residentiële opvang, maar voor wie de dreiging niet zo groot is dat een geheim adres nodig is.

Voor meer informatie, surf naar www.caw.be of bel 0800 13 500.

 

Vluchthuizen voor mannen

Mannen die het slachtoffer zijn van familiaal geweld kunnen sinds 2015 terecht in een vluchthuis in de regio rond Mechelen. Dergelijke geheime opvangplaatsen voor vrouwen bestaan al langer in ons land, maar voor mannen is het een primeur. De opvangcapaciteit van het vluchthuis voor mannen is erg beperkt.

Eerste vluchthuis voor mannen (Het Sam Huis)

Ook mannen maken het mee (Vzw Zijn)

 

POLITIONELE EN GERECHTELIJKE DIENSTEN

Politie

Je kan dag en nacht bij de politie terecht via het nummer 112 of bij het plaatselijke politiekantoor. Per politiezone is er een dienst slachtofferonthaal met speciaal opgeleid personeel. Je kan bij de plaatselijke politiedienst vragen naar de dienst slachtofferbejegening.

Aangifte doen / een klacht indienen

Je kan als slachtoffer of getuige aangifte doen of een klacht indienen bij de politie, op de plaats van de feiten of op het politiekantoor. Een politieambtenaar noteert je klacht in een proces-verbaal dat wordt overgemaakt aan het parket.

Als je je verhaal het liefst aan een politieambtenaar van hetzelfde geslacht vertelt, mag je dat altijd vragen. Als je niet begrijpt waarom een bepaalde vraag gesteld wordt, kun je steeds om uitleg vragen.

Een klacht indienen is belangrijk, omdat de dader op die manier kan opgespoord worden en je er misschien voor kan zorgen dat anderen niet hetzelfde moeten meemaken. Het kan je ook helpen in je verwerkingsproces. Je doet dit best zo snel mogelijk na de feiten, zodat de politie over precieze informatie beschikt (uur, plaats, beschrijving van de verdachte) en de geleden schade (omschrijving van je verwondingen, gestolen voorwerpen,…). Hoe meer details je kan vertellen, hoe beter.

Vaak wordt van seksuele agressie of seksuele intimidatie geen aangifte gedaan, omdat slachtoffers niet beseffen dat wat hun partner doet seksueel gewelddadig of grensoverschrijdend is, zich medeverantwoordelijk voelen voor het misbruik of zwijgen uit loyaliteit, angst voor vergelding of schaamte. De dader doet het soms af als overdreven, waardoor slachtoffers vrezen niet te worden geloofd. De verantwoordelijkheid ligt nochtans altijd bij de dader, niet bij het slachtoffer.

Als minderjarige een klacht indienen

Ook als minderjarige kun je een klacht indienen. Je kan op je eentje naar de politie stappen of een volwassene meenemen naar keuze. De politie is wel verplicht om je ouders op de hoogte te brengen, omdat zij burgerrechtelijk aansprakelijk blijven voor jou.

 

Justitiehuizen

De gratis dienst slachtofferonthaal is een brugfunctie tussen slachtoffers en justitie. De dienst kan je bijstaan tijdens de gerechtelijke procedure (inzage van je dossier, zittingen van de rechtbank,…) en kan ervoor zorgen dat je je rechten doet gelden. Je kan eventueel worden doorverwezen naar andere diensten, afhankelijk van je noden of de problemen waarmee je geconfronteerd wordt.

Brussel telt één dienst en er zijn 13 diensten verspreid over Vlaanderen: Antwerpen, Brugge, Brussel, Dendermonde, Gent, Hasselt, Ieper, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oudenaarde, Tongeren, Turnhout en Veurne.

Algemene informatie

Contact en openingsuren Justitiehuizen

Slachtofferonthaal Justitiehuizen

 

ANDERE HULPVERLENING

Juridische, gerechtelijke en financiële bijstand

Advocaat – Via juridische tweedelijnsbijstand (vroeger pro deo genoemd) kun je beroep doen op de tussenkomst van een advocaat die – afhankelijk van je inkomen – goedkoper of zelfs gratis is.

juridische tweedelijnsbijstand (Pro Deo-advocaat)

Meer informatie vind je hier:

Brochure “Een betere toegang tot justitie” (Federale overheidsdienst Justitie)

Commissie voor financiële hulp (Federale overheidsdienst Justitie)

 

Vzw Zijn – Beweging tegen Geweld

Vzw Zijn is sinds 2005 actief op het gebied van sensibilisatie, maatschappelijke actie en educatie in verband met intrafamiliaal geweld. Dit is uitgebreid van vrouwen naar mannen en kinderen. Vzw Zijn